Специална и обща теория на относителността. Популярно изложение

Автор: Алберт Айнщайн

Коментари: 8

Издател Прометей
Брой страници 174
Година на издаване 2005
Корици меки
Език български
Тегло 179 грама
Размери 20x13
ISBN
Баркод
Категории Физика и астрономия, Природо-математични науки, Природни и точни науки, Книги

Измина едно столетие, откакто беше създадена "Теорията на относителността".
Тя е едно от най-великите открития на човечеството.

"Нищо истински значимо не се ражда само от амбиция или по задължение; то по-скоро се таи в любовта и всеотдайността към човечеството и към обикновените неща."

"Понякога се питам защо именно аз бях този, който създаде
Теорията на относителността. Може би причината е в това, че
възрастните никога не престават да мислят за пространството и времето - неща, над които съм разсъждавал още като дете, но едва когато станах по-голям, започнах да вниквам в пространството и времето и естествено да мисля по-задълбочено върху тях."

"Това е най-великото откритие след Нютоновата теория за гравитацията.
Едно от най-великите постижения на човешката мисъл."

"За да ме накаже за презрението ми към авторитета, съдбата направи авторитет самия мен."
Алберт Айнщайн

от Тервел К / дата: 26 мар 2018

Глупости от русофилски неграмотници! Това ми е коментара по предходните коментари.
Книгата си заслужава.

от Кирил Марков / дата: 30 авг 2015

Във учебника на А.А. Детлаф и Б.М. Яворский, Курс физики, Москва, Высшая школа, които са издали и Физический Справочник в &11.8 Броуновское движение, стр.140,твърдо и достоверно е подчертано: "Подъем вверх броуновской частицы означает увеличение ее потенциалыной енергии за счет кинетической енергии соседних молекул, т.е. за счет местного охлаждения жидкости. Механическая енергия броуновской частицы возрастает за счет одного источника теплоты - жидкости или газа. Это противоречит второму закону термодинамики и тем самым доказывает ограниченность этого закона".
Всекиму е известно какво гласи този нескопосан закон, а това, че той се нарушава елементарно и винаги при Брауново движение, означава за имащите разсъдък в главите, че Айнщайновият Вакуум не е никакъв Вакуум, а че е ЕТЕР, от който Брауновата частица взема енергия, за да се издиге нагоре. Иначе това би било невъзможно.
Както се вижда от този цитат, не само в справочниците е подчертано, но дори и в учебниците по физика, че доколкото вторият уж закон на термодинамиката указва посоката, в която протичат процесите, допълва първият уж закон на термодинамиката
без да го отрича, и до колкото той се нарушава всячески при Брауново движение, първият закон на термодинамиката не се потвърждава от него.
За радост вече има цяла гама от устройства, най-фрапиращото от които е на италианеца Андреа Роси, които потвърждават абсолютната невалидност на закона за съхранение на енергията, когато устройствата генериращи допълнителна енергия на изхода си са с висок коефициент на връзка с окръжаващия ги Етер. Сами си направете справка кой е Андреа Роси и вече продаващите му се на Запад устройства с К.П.Д. = 360%.
За това и всякакви класически теории на относителността са безпределно невалидни за материя с висок коефициент на връзка с Етера.

от Кирил Марков / дата: 27 авг 2015

Не купувайте въобще тази книга, ако не искате да бъдете измамени и да останете такива за цял живот. СТО и ОТО са едни ограничени теории, които в много случаи са крайно погрешни.
Вече е доказатно, че Етер съществува. Той се характеризира с енергията на Вакуума, наречен така вместо Етер от неосведомения Айнщайн. Това са публикациите в най-реномираното Западно Списание: Physical Review от H. Puthoff, както и от T .Boyer. Това са теоретични публикации, в които е даден конкретен израз за енергията на Вакуума и как въз основа на него се доказва съществуването на гравитационното поле на всяко небесно тяло /а не от никъде не произлизащата емпирична и проста формулка на сър И.Нютон/.
Същервеменно само в Американското патентно ведомство съществуват поне около 50 патента за устройства с висок коефициент на връзка с " Вакуума"-Етер с изходна енергия на всяко едно от тях, която превишава входната му. С такива патенти изобилствуват и други ведомства - Английско, Италианско, Руско.
И аз имам едно Авторско Свидетелство в Българското Пат. Ведомство, отнасящо се до устройство за гравитационни вълни с феромагнитни монокристални цилиндри с допълнителна енергия на изхода си, за което съм привел съответното семейство графики. За всяко едно от тези устройства скоростта на светлината не е постоянна величина, защото от Етера се отделя допълнителна Енергия. Такава не може да се отдели, ако масата на тялото и скоростта на светлината са постоянни. Най фрапиращи от тези патенти са на италианеца Андреа Роси, който достига К.П.Д. = 360 % с изключително висока изходна енергия на устройствата си , разновидности от които вече са закупени от Американска и Германска фирма, а сега се предвижда закупуването му от малки частни домакинства в Италия и в други страни /вижте справка за него в интернет съобщения или в Италианско Пат. Ведомство/.
Така, че законът за съхранение на енергията, върху който се базира СТО и ОТО е една ограничена и несъстоятелна в много случаи класическа грешка.
Плагиатството на Айнщайн , както вече писах, е неоспоримо. Моите коментарии са абсолютно правдоподобни пред вид на горепосочените абсолютни факти. Четете по-вече съвременна научна литература, за се убедите в несъстоятелността на тези крайно остарели теории на относителността. В крайна сметка хората вече не са толкова късогледи, колкото са били на времето си.

.

от До Марков / дата: 07 фев 2015

Когато човек, който разбира от физики и химия, ви прочете поста разбира, колко малко знаете и колко грешно е това което знаете.
В 21 век човек да твърди, че "етера" съществува... Етери съществуват в химията, това са хим. съединения, но може да се образовате и да прочетете за тях. Така наречения "етер" или също наричан "ефир" не съществува, това е доказано още преди над 100 години , ако сте чували изобщо за Опитът на Майкелсън-Морли... Лоренцови трансформации?
Да знаете, как работи GPS???
А движението на планетите, движението на спътниците.
Вояджър?
В кок/кои физични справочници го пише ....
Много се дразня, когато хора, който не разбират от наука да си пишат/говорят глупостите. Особено като чуя за "етера/ефира" и ми става ясно що за човек седи срещу мен!!!
Книгата е уникална, и цената и е само 10 лева.

от Марков / дата: 05 окт 2014

Преди да цитирате айнщайн /не се учудвайте, че пиша името му с малко буква/, наберете малко съвременна научна култура. Първо прочетете съвременните статии от Юрий Галяев по измерване на Етерен Вятър със свръхчувствителни интерферометри от ново поколени с чувствителност около сто пъти превишаваща класическите такива. Статиите са публикувани в международното списание: Space Time&Substance в периода 1998 - 2002 година и са изпълнени в три честотни поддиапазона- нискочестотен, СВЧ и видим диапазони. Интерферометрите се характеризират с това, че едното им рамо е екранирано от електромагнитни лъчения, попадащи върху него, а другото -не. Конструкцията е твърде специална за да се описва тук. Измерванията са правени в различни сезони повседневно. Първите доказателства за Етерен Вятър са направени от Дейтън Милър 1926 -1929г. в Маунт Уилсън на височина 2 км от морското равнище и още тогава са получени изменения на скоростта на светлината с 6 - 10 км/сек, но същият е работил по тях през целия си живот заедно с Морли, който ги потвърждава. Това съзнателно се укрива от научната общоност вече сто години, за да бъде вкарана в погрешно русло на развитие. айнщайн не е знаел дори, че фотонът има надлъжна B3 магнитна компонента, както и че притежава маса, което е твърдение на Квантовата Електродинамика, а и вече са известни експерименти по нейното измерване. Препоръчва Ви се да прочетете при това сайтове - Линковете са изтрити от администратор, за да се уверите в несъстоятелността на закона за съхранение на енергията, когато устройствата, които потвърждават неговата невалидност са в състояние на висок коефициент на връзка с обкръжаващия ги Етер. В нормални условия този закон не е валиден и от съображения за това, че той можеи да бъде математически доказан само за затворени системи. Нито една Физическа Система не е затворена, а е във връзка с Етера, който поддържа нейното съществуване в състояние на динамично равновесие с него. айнщайн не е могъл да види връзката между гравитационното и електромагнитно поле и да ги обедини, а те са автоматично обединени, именно защото фотонът притежава маса и това се наблюдава от цялото човечество повседневно макар, че самото то не знае за това. От написаното следва, че Етерът обединява всички сили и взаимодействия в Природата и че трябва да се преписва от него, а не да се създават изкривени и фалшиви теории, като струнната например. Етерът със всички негови подслоеве е Световната Банка с Универсални Знания. Това са го знаели още древните Йоги, а и съвременните. Само, че на съвременните учени не им стиска да се докоснат до него, защото са генетически изродени и се смятат за величия, а това го прави всеки Йога. Какво падение на цивилизацията.
Коментарът е редактиран от администратор.

от Георгиев / дата: 15 май 2014

Прочитайки със зяпнала уста обширното мнение на г-н Марков веднага се сещам за най-великата мисъл, изречен от Айнщайн... две неща са безкрайни: Вселената и човешката глупост, но за първото не съм сигурен.

от МТМ / дата: 09 мар 2014

То за описанието на шизофренията не е дадена Нобелова награда ама трябва .

...Фотоефектът е открит и описан математически от Столетов десет години преди това...

И не е от столетов а от ген.Скобелев

от Марков / дата: 08 мар 2014

Не купувайте изобщо тази книга. Не си струва да си давате парите за една огромна и нагла лъжа. Скоростта на светлината никога не е била константа, защото първите опити на Майкелсон и Молри са били крайно нечувствителни и съзнателно статистически необработени за да се внуши на научната общност, че видите ли Етер не същеуствува. Това е една пълна лъжа и това вече е доказано със свръхчувствителни съвременни интерферометри. Скоростта на светлината винаги зависи от движението на едно тяло, а Айнщайн е един книжен лъжлив плъх, незаслужено получил Нобелова Награда от мнителния Нобелов Комитет, който и сега раздава такива. Това са едни долнопробни мошеници в науката и Човешкото Битие. Фотоефектът е открит и описан математически от Столетов десет години преди това. При брауновото движение законът за съхранение на енергията не се изпълнява никога и това го пише във всеки физически справочник. Този закон никога не е бил верен, а само е бил приеман за такъв поради нечувствителността на класическите долнопробни прибори и измервания. Не обръщайте въобще внимание на западната лъжлива наука, ако тя използува ТО или класическия "закон" за съхранение на Енергията. Това са долнопробни едни мошеници в Науката, които съзнателно заблуждават обществеността за да не може тя да черпи Енергия от Етера и да става крайно икономически независима от плесенясали и долнопробни мозъци, и икономически "гиганти" за свое собствено добро. Заклемявайте всеки, който смята тази теория за вярна поради собствената си невъзможност да измерва коректно скоростта на светлината с необходимата чувствителност и статистическа обработка за резултат под нивото на шумовете, ако няма чувствителност на интерферометъра си.

Напиши коментар

Ще бъдат допускани само мнения свързани с конкретния продукт или автор.

Ще бъдат изтривани мнения:

  1. Съдържащи обидно или нецензурно съдържание
  2. Написани само с главни букви
  3. Написани на латиница
  4. Съдържащи препратки към други сайтове.

Други въпроси и мнения моля, изпращайте на [email protected]