Информационни технологии в счетоводството
Доц. д-р Виолета Краева

12.00 лв.

Информатика
Доц. д-р Виолета Краева

12.00 лв.