Придобивният способ по чл.78 ЗС
Д-р Димитър Стоянов

32.00 лв.