Не е в наличност
Счетоводство 2020
Велин Филипов; Бойка Брезоева; Христо Досев и др.

38.40 лв.