Данъчно право и процес Ч.2
Здравко Славчев

88.33 лв.

Особени данъчни производства
Здравко Славчев

12.00 лв.

Материално данъчно право
Здравко Славчев

22.00 лв.

Доказателствени средства по ДОПК
Здравко Славчев

12.00 лв.

Данъчната ревизия
Здравко Славчев

8.00 лв.

Доказване по данъчни дела
Здравко Славчев

10.00 лв.

Касация по данъчни дела
Здравко Славчев

12.00 лв.

-20% -20.00%
Данъчно право: Специална част
Здравко Славчев
14.00 лв. Отстъпка- 20.00%

11.20 лв.

Теория и практика по ДОПК
Здравко Славчев

48.00 лв.

Защита по ДОПК
Здравко Славчев

20.00 лв.

Предели на данъчната отговорност
Здравко Славчев

20.00 лв.

Данъчно право и процес Ч.3
Здравко Славчев

55.44 лв.