Теория и практика по ДОПК
Здравко Славчев

48.00 лв.

Данъчната ревизия
Здравко Славчев

8.00 лв.

Материално данъчно право
Здравко Славчев

22.00 лв.

Касация по данъчни дела
Здравко Славчев

12.00 лв.

Защита по ДОПК
Здравко Славчев

20.00 лв.

Данъчно право: Специална част
Здравко Славчев

14.00 лв.

Доказателствени средства по ДОПК
Здравко Славчев

12.00 лв.

Данъчно право и процес Ч.2
Здравко Славчев

88.33 лв.

Особени данъчни производства
Здравко Славчев

12.00 лв.

Данъчно право и процес Ч.3
Здравко Славчев

55.44 лв.

Доказване по данъчни дела
Здравко Славчев

10.00 лв.

Предели на данъчната отговорност
Здравко Славчев

20.00 лв.

Не е в наличност