Материално данъчно право
Здравко Славчев

22.00 лв.

Теория и практика по ДОПК
Здравко Славчев

48.00 лв.

Данъчната ревизия
Здравко Славчев

8.00 лв.

Касация по данъчни дела
Здравко Славчев

12.00 лв.

Защита по ДОПК
Здравко Славчев

20.00 лв.

Данъчно право и процес Ч.2
Здравко Славчев

88.33 лв.

Доказателствени средства по ДОПК
Здравко Славчев

12.00 лв.

Данъчно право: Специална част
Здравко Славчев

14.00 лв.

Данъчно право и процес Ч.3
Здравко Славчев

55.44 лв.

Особени данъчни производства
Здравко Славчев

12.00 лв.

Предели на данъчната отговорност
Здравко Славчев

20.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Нищожно съдебно решение
Здравко Славчев

12.00 лв.