Балът на тираните
Пламен Дойнов

12.00 лв.

Поезия: събрано и избрано
Пламен Дойнов

15.00 лв.

Поколение и поезия 1956-1989
Пламен Дойнов

15.00 лв.

1910 и годините на литературата
Пламен Дойнов

10.00 лв.

Алтернативният канон: Поетите
Пламен Дойнов

12.00 лв.

Кафепоеми
Пламен Дойнов

5.00 лв.

Влюбване в диктатора
Пламен Дойнов

12.00 лв.

Критика и есеистика. Избрано
Пламен Дойнов

20.00 лв.

Не е в наличност
София- Берлин
Пламен Дойнов

10.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност