Епиктет и човешката свобода
София Петрова

8.00 лв.

Хюм и човешката природа
София Петрова

8.00 лв.

Епикур
София Петрова

8.00 лв.

Монтен и опитът на скептицизма
София Петрова

8.00 лв.

Фройд и психоанализата
София Петрова

8.00 лв.

Демостен и публичната реч
София Петрова

8.00 лв.

Цицерон и човешките нрави
София Петрова

8.00 лв.

Ницше и волята за власт
София Петрова

8.00 лв.

Не е в наличност
Кант и свободният избор
София Петрова

8.00 лв.