Справочник за торове с микроелементи
Светла Костадинова

18.00 лв.

Семепроизводство на едногодишни цветни култури
Гели Витанова; Сергей Бистричанов; Андрей Канински и др.

15.90 лв.

Торове с повишена ефективност
Светла Костадинова

12.00 лв.

Обща технология на виното Т.I
Трифон Иванов

28.00 лв.

Медоносни растения
Б.Бижев; Ат.Ганчев; Д.Цонев

7.80 лв.

Справочник по лесозащита
Доц.д-р Янчо Найденов, инж. Николай Стоянов, инж. Антонина Георгиева

27.60 лв.

Биологична растителна защита
Ангел Харизанов и др.

36.00 лв.

Практически съвети по лозарство и винарство
Проф.Славчо Панделиев; проф. Ангел Харизанов и др.

18.00 лв.

Култивиране на кладница. Практическо ръководство
Стефан Мирчев; Славчо Савев; Теодор Неделин

9.00 лв.