Ботаника
Александър Ташев; Димитър Коларов

8.80 лв.

Отглеждане на земеделски култури
Проф. Иван Трънков, Доц. Георги Москов, Доц. Мария Дойкова и колектив

13.00 лв.

Природна среда и структура на смърчовите гори в Рила планина
Българска академия на науките;Институт за гората

12.00 лв.

Лозето, гроздето, виното
Симеон Дочев

14.00 лв.