Селенията на църковната музика
Ивайло Борисов

15.00 лв.

Im Spiegel des Anderen
Neli Peycheva

24.00 лв.

Метафизика IV-IX
Аристотел

25.00 лв.

Korean Peninsula - Traditions, Culture, Historical perspectives
Svetla Karteva-Dancheva; Kim So Yiung

12.00 лв.

Философия и наука
Сергей Герджиков

20.00 лв.

Български език като чужд. Типове грешки при създаване и превод на текст
Елена Хаджиева; Рени Манова; Весела Шушлина

16.00 лв.