Държавата
Платон

25.00 лв.

Одисея
Омир

4.20 лв.

Одисея/ Омир
Омир

50.00 лв.

Антигона
Софокъл

4.20 лв.

Енеида
Публий Вергилий Марон

16.00 лв.

Стихове (Сафо)
Сафо

10.00 лв.

Руба'йят
Омар Хайям

8.00 лв.

За градинарството
Валфрид Страбо

18.00 лв.

Нравствени писма до Луцилий 1
Луций Аней Сенека

10.95 лв.

Медея
Еврипид

11.00 лв.

Палатинска антология. 17 века гръцка поезия (Избрано)
Съставителство и превод Стефан Гечев

19.00 лв.