Финансово право
Здравко Славчев

30.00 лв.

Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение
Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова

88.00 лв.

Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки
Иван Стоянов; Христина Балабанова

17.00 лв.

Семейно и наследствено право (Второ допълнено издание)
Велина Тодорова; Димитър Топузов

19.00 лв.

Финансово право
Валери Димитров

25.00 лв.