Вещно право
Георги Боянов

25.00 лв.

Сборник казуси по гражданскоправни науки
Съставител Гергана Боянова

14.00 лв.

Основи на гражданското право
Георги Боянов

20.00 лв.

Търговско право. Обща част
Ангел Калайджиев

19.80 лв.

Големите юридически системи
Марио Лозано

35.00 лв.

Имуществено и лично застраховане
Христо Драганов, Марин Нейков

20.00 лв.

Криминалистика/ Четвърто издание
Проф. д-р Цеко Цеков

25.00 лв.

Вещните сервитутни права
Гергана Боянова

14.00 лв.

Наказателно право. Обща част (Второ актуализирано и допълнено издание)
Румен Владимиров; Катина Христова; Николай Стефанов

20.00 лв.