Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки
Иван Стоянов; Христина Балабанова

17.00 лв.

Вещно право
Георги Боянов

25.00 лв.

Наказателен процес/Новият НПК
Анета Петрова

15.70 лв.

Конституционно право Т.1: Принципи
Георги Близнашки

25.00 лв.

-15% -15.00%
Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение
Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова
88.00 лв. Отстъпка- 15.00%

74.80 лв.

Свобода на словото
Симона Велева

21.00 лв.