Основи на гражданското право
Георги Боянов

20.00 лв.

Търговско право. Обща част
Ангел Калайджиев

19.80 лв.

Римско частно право
Михаил Андреев

25.00 лв.

Криминалистика/ Четвърто издание
Проф. д-р Цеко Цеков

25.00 лв.

Имуществено и лично застраховане
Христо Драганов

20.00 лв.

Вещните сервитутни права
Гергана Боянова

14.00 лв.

Наказателно право. Обща част (Второ актуализирано и допълнено издание)
Румен Владимиров; Катина Христова; Николай Стефанов

20.00 лв.

Българско гражданско процесуално право. Десето преработено и допълнение
Живко Сталев; Анелия Мингова; Валентина Попова; Огнян Стамболиев; Ружа Иванова

88.00 лв.

Финансово право
Валери Димитров

25.00 лв.

Наказателен процес/Новият НПК
Анета Петрова

15.70 лв.