За държавата. За законите
Марк Тулий Цицерон

20.00 лв.

Логиката като философия
Съставители Александър Гънгов; Дарин Дросев

26.00 лв.

Цицерон и човешките нрави
София Петрова

8.00 лв.

Тялото текст
Петър Пламенов

16.00 лв.

Сказки по логика (Юбилейно преиздание)
Съставители Валентин Горанко и Соломон Паси

24.00 лв.

Нравствени писма до Луцилий
Луций Аней Сенека

18.00 лв.