Бягство от свободата
Ерих Фром

8.00 лв.

Маркс след марксизмите
Съставител Хараламби Паницидис

21.00 лв.

Епикур
София Петрова

8.00 лв.

За държавата. За законите
Марк Тулий Цицерон

20.00 лв.

Психология на тълпите
Гюстав Льобон

12.00 лв.

Критика на чистия разум
Имануел Кант

20.00 лв.

Трактати
Хипократ

12.00 лв.

-10% -10.00%
Истина и метод
Ханс-Георг Гадамер
39.00 лв. Отстъпка- 10.00%

35.10 лв.