Маркс след марксизмите
Съставител Хараламби Паницидис

21.00 лв.

Епиктет и човешката свобода
София Петрова

8.00 лв.

Метафизика IV-IX
Аристотел

25.00 лв.

Философия и наука
Сергей Герджиков

20.00 лв.

Хюм и човешката природа
София Петрова

8.00 лв.

Вътрешният глас
Мирко Транков

15.00 лв.

Приближавания
Владимир Градев

25.00 лв.

Платон. Графична история
Дейв Робинсън

12.00 лв.

Епикур
София Петрова

8.00 лв.