Власт на всяка цена
Ангел Димов

20.00 лв.

Извори за кръстоносните походи от 1443-1444 година в българските земи
Подбор, съставителство и редакция Васил Гюзелев

25.00 лв.

По следите на Велчова завера
Николай Иванов

8.00 лв.