333 български и английски текста за превод
Аглика Добрева и колектив

19.95 лв.

Български език като чужд. Типове грешки при създаване и превод на текст
Елена Хаджиева; Рени Манова; Весела Шушлина

16.00 лв.

Разни нови езикови съвети
Владко Мурдаров

14.00 лв.

Учебен правописен речник 1-4 клас
Нели Иванова; Румяна Нешкова

6.60 лв.

Език и професионална комуникация 3
Съставител Галина Павлова

16.00 лв.