Славейковото общество. Изследвания и материали
Съставител Йордан Ефтимов

22.00 лв.

1910 и годините на литературата
Пламен Дойнов

10.00 лв.

Българистични изследвания
Джузепе Дел'Агата

15.00 лв.

Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст
Марияна Цибранска-Костова; Елка Мирчева

20.00 лв.

История на Съюза на българските писатели I част (1913-1944)
Георги Дръндаров; Никола Атанасов и др.

15.00 лв.