От възраждане към прераждане
Николай Чернокожев

6.00 лв.

История славянобългарска
Хилендарски,Паисий

2.50 лв.

Никола Вапцаров
Паруш Парушев

19.00 лв.

През това време
Инна Пелева

16.00 лв.

Американска литературна теория и критика
Съставителство и превод Албена Бакрачева

18.00 лв.