Педагогика на езика
Тодор Шопов

14.99 лв.

-20% -20.00%
Чуждоезиковото обучение днес
16.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.80 лв.

Уеббазирано обучение по чужд език
Анелия Кременска

14.00 лв.

-20% -20.00%
373 комуникативни игри в детската градина
Галя Данчева
6.00 лв. Отстъпка- 20.00%

4.80 лв.

-20% -20.00%
Психология на общуването в начална училищна възраст
Йонка Балтаджиева
4.95 лв. Отстъпка- 20.00%

3.96 лв.