Обща химия
Елена Киркова

25.00 лв.

-15%
100 решени задачи за кандидатстудентски изпит по химия
Емилия Пачеджиева;Галин Петров
15.00 лв. Отстъпка- 15%

12.75 лв.

-10%
Химия на елементите и техните съединения
Елена Киркова
25.00 лв. Отстъпка- 10%

22.50 лв.

Неорганична химия
Добри Лазаров

25.00 лв.

-10%
Задачи по аналитична химия
Геомил Пеков; Даниела Цекова; Галина Генчева
15.00 лв. Отстъпка- 10%

13.50 лв.

-20%
Задачи по органична химия
Марин Янков
14.00 лв. Отстъпка- 20%

11.20 лв.

Основи на химичния анализ
Съставител проф. дхн инж. Рахила Борисова

50.00 лв.

Археометрия
Ивелин Кулев

48.00 лв.

Кристализация от разтвори
Николай Теодосиев

60.00 лв.

Органичен синтез Т.2
Александър Добрев

25.00 лв.

Лабораторни упражнения с въпроси и задачи по обща и неорганична химия
Димитър Тодоровски; Йоана Захариева; Мария Миланова

14.00 лв.

Optical Fluorides
Jordan Muhovski

30.00 лв.

Процедури за химичен анализ
Рахила Борисова

24.00 лв.