-15%
Вещно право
Георги Боянов
25.00 лв. Отстъпка- 15%

21.25 лв.

Сборник казуси по гражданскоправни науки
Съставител Гергана Боянова

14.00 лв.

Общо учение за конституцията
Георги Близнашки

30.00 лв.

Основи на гражданското право
Георги Боянов

20.00 лв.

Закон за наследството
Цанка Цанкова и колектив

60.00 лв.

Търговско право. Обща част
Ангел Калайджиев

19.80 лв.

Парламентарно право
Георги Близнашки

20.00 лв.