Административен процес. Сборник нормативни актове V/2019
Съставител проф.д-р Кино Лазаров

6.50 лв.

Отговорност за чужд данъчен дълг
Красимир Мутафов

18.00 лв.

Курс по философия на правото
Георги Бойчев

22.00 лв.