Регламентът Брюксел II A. Коментар
Николай Натов и др.

25.00 лв.

Европейска прокуратура
Иванка Которова

22.00 лв.

Европейско право на околната среда
Проф.д-р Лудвиг Кремер

36.00 лв.

Международно разследване. Актове на ЕС Том 1.
Въведение и съставителство Радостин Беленски

8.00 лв.