333 български и английски текста за превод
Аглика Добрева и колектив

19.95 лв.

Български език като чужд. Типове грешки при създаване и превод на текст
Елена Хаджиева; Рени Манова; Весела Шушлина

16.00 лв.

Разни нови езикови съвети
Владко Мурдаров

14.00 лв.

Език и професионална комуникация 3
Съставител Галина Павлова

16.00 лв.

Персийски думи в българския език
Д-р Хаджар Фиюзи

10.00 лв.