Обща технология на виното Т.I
Трифон Иванов

28.00 лв.

Медоносни растения
Б.Бижев; Ат.Ганчев; Д.Цонев

7.80 лв.

Справочник по лесозащита
Доц.д-р Янчо Найденов, инж. Николай Стоянов, инж. Антонина Георгиева

27.60 лв.

Биологична растителна защита
Ангел Харизанов и др.

36.00 лв.

Отглеждане на есетрови риби
Таня Хубенова; Ангел Зайков

10.00 лв.

Люпене на яйца от домашни птици
Ангел Рангелов

8.00 лв.

Семеннопреносими фитопатогени
Йорданка Станчева

28.00 лв.