Практически съвети по лозарство и винарство
Проф.Славчо Панделиев; проф. Ангел Харизанов и др.

18.00 лв.

Отглеждане на буби
Паномир Ценов; Димитър Греков

9.00 лв.

Овче, козе и биволско мляко и продукти от тях
Ангел Кожев; Светломир Кожев

20.00 лв.

Култивиране на кладница. Практическо ръководство
Стефан Мирчев; Славчо Савев; Теодор Неделин

9.00 лв.

Култивиране на лечебни растения Кн.4: 10 съвременни технологии
Йордан Янкулов и Светлана Янкулова

10.20 лв.