-15% -15.00%
Отглеждане и болести на конете
Ивайло Ченчев
9.00 лв. Отстъпка- 15.00%

7.65 лв.

Отглеждане на крави и биволици
З.Захариев; К.Желев; Н.Русев; С.Атич; Ш.Шерков

18.00 лв.

Млечно овцевъдство
Мария Джорбинева

9.00 лв.

Млечно козевъдство
Светозар Тянков

9.00 лв.

Ферма за охлюви. Основи на стоковото охлювъдство
Диян Георгиев; Александър Атанасов

8.00 лв.

-15% -15.00%
Хуманното отношение при отглеждане на пилета бройлери
Димитър Белоречков
15.00 лв. Отстъпка- 15.00%

12.75 лв.

Семеннопреносими фитопатогени
Йорданка Станчева

28.00 лв.

Овцевъдство у нас и в Европа
Сборник доклади от научни конференции

12.00 лв.