Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Живот с нулев отпадък в България
Блажка Димитрова

15.90 лв.

-10%
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Екология
Байко Д. Байков
23.00 лв. Отстъпка -10%

20.70 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Екологични биотехнологии и енергия от биомаса
Ботьо Захаринов

24.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Естествени токсични вещества в хранителните продук
Ставри Стоянов

7.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Това променя всичко/ м.к.
Нейоми Клайн

35.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Това променя всичко/ тв. к.
Нейоми Клайн

40.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми
Ботьо Захаринов

21.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Екология и икономика, икономика и екология (единство или несъвместимост
Атанас Близнаков; Здравко Гъргаров; Надя Маринова

14.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Ecosystems of the Biosphere Reserve Srebarna Lake

15.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Atlas of Biodiversity Risk

194.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Пестициди в околната среда и хранителните продукти
Ставри Стоянов

8.00 лв.