Йерусалимски сонети
Цанко Серафимов

14.00 лв.

Куфар за бездната
Анна Колчакова

20.00 лв.

66 сонета
Борис Мархолев

10.00 лв.

Кафказус Анабечди
Василий Димов

12.00 лв.

Влюбване в диктатора
Пламен Дойнов

12.00 лв.

В меката есен
Валери Петров

19.00 лв.

Пренареждане
Силяна Щилиянова

8.00 лв.

Скитникът на моята душа
Николай Искъров

17.00 лв.

Преди реките
Димитър Гачев

9.95 лв.