Иван Вазов: Под игото
Ангел Малинов

5.00 лв.

Мениджмънт на фирмата
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

5.50 лв.

Мениджмънт на технологии,иновации и информации
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

4.00 лв.

Основи на мениджмънта
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

4.00 лв.

Практическо ръководство по проектен мениджмънт
Ивелина Петкова, Красимира Георгиева

7.00 лв.