Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наредба №РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

8.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наредби №РД-02-20-5; №РД-02-20-4; №РД-02-20-03 за кадастралната карта и регистри

8.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наредба № Е-РД-04-1 за обследване за енергийна ефективност

7.20 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наредба №15 за технически правила и нормативи (топлинна енергия)

12.00 лв.

-10%
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наредба за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради/2017
8.00 лв. Отстъпка -10%

7.20 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение

10.00 лв.

-15%
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наредба №РД-02-20-2 за Планиране и проектиране на комуникационно-транспортна система
18.00 лв. Отстъпка -15%

15.30 лв.