Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
История на българския театър Т.4
Николай Йорданов, Ромео Попилиев и др.

21.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти

10.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Цар-Самуиловият век в творчеството на българските художници
Емануел Мутафов

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Венецианската школа (1550-1610) и проекции на полихоровия стил
Якус Димитриу

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Изкуствоведски четения 2018: Маргиналия
Съставители Иванка Гергова и Елисавета Мусакова

35.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Чуждата култура отблизо. Актуални музикални практики на сербите в двукултурната обаст Лужица в Германия
Розмари Стателова

15.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Изкуствата. Пазарът. Публиката

15.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Изкуствоведски четения 2010

14.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи. Тъкуване. Символика
Малвина Русева

25.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Изкуствоведски четения 2017: Византийско и поствизантийско изкуство: пресичане на граници
Съставители Емануел Мутафов и Ида Тот

30.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Режисьорите в Европейския театър
Камелия Николова

19.00 лв.