Глобални институции
Доц. д-р Евгени Евгениев

18.00 лв.

Теоретични основи на счетоводството
Михаил Динев; Катя Златарева

15.00 лв.

Международни финанси. Избрани лекции
Светослав Масларов

12.00 лв.

Публични финанси (Учебно помагало)
Проф. Методи Христов

19.00 лв.

Банково дело
Проф. д-р Огняна Стоичкова; д-р Яким Китанов

12.00 лв.

Основи на финансите (Учебно помагало)
Проф. Методи Христов

19.00 лв.

Реформите в социалното осигуряване
Доц. д-р Йордан Христосков

18.00 лв.

Алтернативни инвестиции
Иванка Петкова

12.00 лв.

Статистика
Доц. д-р Георги Николов

15.00 лв.