Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Финансови аспекти и роля на секюритизацията при инвестиции в имоти
Маню Моравенов

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Теория на стратегическото управление
Красимир Тодоров

29.90 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Вътрешен контрол на застрахователното дружество
Жельо Христозов

10.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Публични финанси (Учебно помагало)
Проф. Методи Христов

19.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Международни финанси. Избрани лекции
Светослав Масларов

12.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Въведение в застрахователната математика
Радослав Габровски

18.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Информационни технологии в счетоводството
Доц. д-р Виолета Краева

12.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Системата "Платежоспособност II" в застраховането (теория и практика)
Жельо Христозов

18.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Стопанска история (теоретични аспекти)
Димитър Димитров

12.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Осигурителен пазар и осигтурителни продукти (теория и практики)
Доц. д-р Йордан Христосков

12.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Реформите в социалното осигуряване
Доц. д-р Йордан Христосков

18.00 лв.