Българска национална история Т.3: Първо българско царство (680 - 1018)
Георги Атанасов; Веселина Вачкова; Пламен Павлов

40.00 лв.

Ернст & Фалк. Масонски разговори
Готхолд Ефраим Лесинг

9.95 лв.

-15% -15.00%
Производство по стабилизация
Янка Тянкова
25.00 лв. Отстъпка- 15.00%

21.25 лв.

-25% -25.00%
Генетика и история
Живко Войников
35.00 лв. Отстъпка- 25.00%

26.25 лв.

-20% -20.00%
История на Стария свят. Имена и традиции Т.III
Владимир Попов
30.00 лв. Отстъпка- 20.00%

24.00 лв.

Православни структури на Балканите през XVII-XVIII век
Стефан Андреев; Мария Калицин; Красимира Мутафова

39.95 лв.

Абсурдизмът в българското изкуство
Проф. Валентин Ангелов

15.00 лв.

Настъплението на радикалния ислям
Христина Йорданова

25.00 лв.

Уви
Ахмет Митхат Ефенди

10.00 лв.