-10%
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Към политическата история на Одриското царство от края на VI до средата на IV в.пр.н.е. Ч.1
Ставри Топалов
38.00 лв. Отстъпка -10%

34.20 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Formes premonetaires de moyens d'echange. Les fleches-monnaies coulees d'appolpnie du pont
Ставри Топалов

5.00 лв.

-25%
Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Information About the Unknown Types of early Thracian Tribal and Ruler's Coins
Ставри Топалов
5.30 лв. Отстъпка -25%

3.97 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Нови приноси към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство и земите на Древна Тракия
Ставри Топалов

25.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Нови приноси към проучване монетосеченето и историята на ранното Одриско царство в земите на Древна Тракия
Ставри Топалов

32.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Нови приноси към проучване контрамаркирането на монети в района на западнопонтийските градове
Ставри Топалов

25.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Принос към проучване най- ранните анепиграфни монетосеченета от земите на Югозападна Тракия
Ставри Топалов, Петър Балабанов, Светозар Стоянов

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Одриското царство от края на V до средата на IV в. пр. н. е.
Ставри Топалов

20.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Принос към проучване тетрадрахмите на Тасос през ІІ-І в.пр.н.е.
Ставри Топалов

35.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Приноси към проучване монетосеченето и историята в земите на Тракия от II в.пр.н.е. до средата на I в.от н.е.
Ставри Топалов

30.00 лв.

Рейтингът се формира от продажбите в системата на Хеликон
Нови приноси към проучване контрамаркирането на монети в района.../ тв.к.
Ставри Топалов

25.00 лв.