Инквизицията в Западна Европа
Димитър Шишиев

15.00 лв.

Нерелационни бази от данни. Практическо ръководство
Филип Петров; Цветанка Георгиева - Трифонова

15.00 лв.

История на Земята
Христо Пимпирев

20.00 лв.

Цената на науката
Иван Марков

10.00 лв.

Формата на държавата
Георги Близнашки

3.00 лв.