Обща химия
Елена Киркова

25.00 лв.

Хармония в рекламната комуникация
Христо Кафтанджиев

14.00 лв.

Свидетел на историята 1929-1969
Чарлс Е. Болън

30.00 лв.

Пирин по била и върхове. Пътеводител
Ангел Гушев; Калина Гушева

17.00 лв.

Общо учение за конституцията
Георги Близнашки

30.00 лв.

Академично писане за докторанти и постдокторанти
Йовка Тишева; Иванка Мавродиева

12.00 лв.

Клинична фармакология за студенти по медицина
Димитър Терзииванов; Иванка Атанасова

40.00 лв.

Задачи по аналитична химия
Геомил Пеков; Даниела Цекова; Галина Генчева

15.00 лв.

Задачи по органична химия
Марин Янков

14.00 лв.