Не е в наличност
Плуване. Учебно помагало
Стефан Базелков, Иван Лазаров

6.50 лв.

Компютърни системи и мрежи
Станимир Станев

10.20 лв.

Тестове и задачи по счетоводство
Славена Стоянова

6.00 лв.

Въведение в туризма
Малчо Малчев, Велико Великов, Милена Стоянова

13.00 лв.

Управление на сложни системи
Димитър Митрев

13.00 лв.

Въведение в статистиката
Петко Димитров

13.00 лв.

География на туризма
Велико Великов; Милена Стоянова

13.00 лв.

Руски език Част 2
Колектив

13.00 лв.