Туристически ресурси на света
Велико Великов; Милена Стоянова

11.00 лв.

Компютърна и мрежова сигурност
Станимир Станев

13.00 лв.

История на физическата култура
Росен Алексиев, Иван Лазаров

5.00 лв.

Банково дело
Свилен Тонев

13.00 лв.

Обща патология
Радослав Райчев, Иво Райчев

5.00 лв.

Koca Dunya
Хашим Акиф

4.00 лв.

Тестове и задачи по счетоводство
Славена Стоянова

6.00 лв.

Глобализация и сигурност
Генчо Сандев

13.00 лв.