Закон за наследството
Цанка Цанкова и колектив

60.00 лв.

Търговско право. Обща част
Ангел Калайджиев

19.80 лв.

Административно-процесуален кодекс
Александър Еленков, Ангел Ангелов, Асен Дюлгеров и др.

72.00 лв.

Семеен кодекс
Цанка Цанкова и колектив

48.00 лв.

Седем ключа на вода
Никола Радев

18.00 лв.

Еднолични търговски дружества
Георги Стефанов

18.00 лв.

Капиталови търговски дружества
Витали Таджер и колектив

22.80 лв.

Неизпълнение на договора
Поля Голева и др.

30.00 лв.