Практическо ръководство по проектен мениджмънт
Ивелина Петкова, Красимира Георгиева

7.00 лв.

Счетоводство на банките
Проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Лилия Рангелова

13.98 лв.

Професионална етика и туристическо поведение
Стойко Иванов; Милко Иванов

8.60 лв.

Биологични активи
Теодора Рупска

8.98 лв.

Екология в туризма
Байко Байков; Янчо Найденов

10.32 лв.