40 капки черна кръв. 1963
Веселин Тачев

10.00 лв.

Конакът на сълзите. Острова, 1876
Шебнем Ишигюзел

18.00 лв.

Разпери криле и полети
Тарък Туфан

12.00 лв.

В името на живота
Евелина Йекер

16.00 лв.

Музеят възможен и невъзможен
Николай Папучиев

18.00 лв.

Добрият кандидат
Ерджан Кесал

15.00 лв.

Избрани съчинения Т.4 - Ангария
Асен Христофоров

18.00 лв.

Поколение и поезия 1956-1989
Пламен Дойнов

15.00 лв.

Воля за всеобхватност: Иван Богданов
Съставители Михаил Неделчев; Пламен Дойнов

13.00 лв.