Звезда в капчука
Дойчин Дойчинов

10.00 лв.

В името на живота
Евелина Йекер

16.00 лв.

Музеят възможен и невъзможен
Николай Папучиев

18.00 лв.

Нова литературна история
Съставител Пламен Дойнов

8.00 лв.

Добрият кандидат
Ерджан Кесал

15.00 лв.

Избрани съчинения Т.4: Ангария
Асен Христофоров

18.00 лв.

Поколение и поезия 1956-1989
Пламен Дойнов

15.00 лв.

Воля за всеобхватност: Иван Богданов
Съставители Михаил Неделчев; Пламен Дойнов

13.00 лв.