Самиздат 1963-1966
Съставител Пламен Дойнов

13.00 лв.

Истанбулски приказки
Нурефшан Чаглароглу

16.00 лв.

Злочестините на България
д-р Кръстьо Кръстев

18.00 лв.

Четири поеми
Тома Марков

10.00 лв.

"Тихата лирика" в българската литература: Пазете тишина!
Съставители Пламен Дойнов и Иван Станков

15.00 лв.

Първи и последни стихотворения
Николай Кънчев

10.00 лв.

Ефектът на раздалечаването
Михаил Неделчев

15.00 лв.