Опасно знание. Публицистика 1944-1948
Константин Петканов

12.00 лв.

Славейковото общество. Изследвания и материали
Съставител Йордан Ефтимов

22.00 лв.

1910 и годините на литературата
Пламен Дойнов

10.00 лв.

Плана Константинопол
Евгения Иванова

12.00 лв.