Славейковото общество. Изследвания и материали
Съставител Йордан Ефтимов

22.00 лв.

1910 и годините на литературата
Пламен Дойнов

10.00 лв.

-20% -20.00%
Плана Константинопол
Евгения Иванова
12.00 лв. Отстъпка- 20.00%

9.60 лв.

-20% -20.00%
Избрани съчинения Т.2: Трима с магаре из Рила, Хунияда
Асен Христофоров
15.00 лв. Отстъпка- 20.00%

12.00 лв.

Алиса в дигиталния свят
Алберт Бенбасат

9.00 лв.

НРБ - литературата: история, понятия, подходи
Съставител Пламен Дойнов

15.00 лв.

Оглушително бяло
Евгения Иванова

12.00 лв.