Обредът
Татяна Шалганова, съставител

10.00 лв.

Бизнесконтролинг
Камен Каменов; Анатолий Асенов

12.00 лв.

Не е в наличност
Не е в наличност
Ценова политика
Иван Стойчев

10.00 лв.

Организация на малкото предприятие
Йосиф Илиев, Параскева Нейкова, Юлия Маринова

10.00 лв.