Д-р Стоян Чомаков
Илия Тодев

17.00 лв.

Д-р Фран Гундрум – Ориовчанин
Франьо Хусинец

10.50 лв.

Д-р Кръстев в писмата си
Румен Шивачев - съставител

5.00 лв.

Корпусен кошер на д-р Георгиев
Д-р Станчо Георгиев

5.90 лв.

Без (Д)умие
Красимира Макавеева

12.00 лв.

Жана д'Арк
Марк Твен

19.00 лв.