Не е в наличност
Не е в наличност
Пчеларска енциклопедия
Стойко Недялков

18.00 лв.

Кутия с форма на сърце. Най-великите любовни истории в рока
Ани Йорданова; Евгений Дайнов; Ивайло Александров

8.00 лв.

Жилищната архитектура в България XVII-XVIII в.
Миряна Йорданова-Петрова

38.00 лв.

Не е в наличност
Статистическо моделиране на вероятностни разпределения с Excel
Павлина Йорданова; Евелина Велева

25.00 лв.

Не е в наличност
Речник на трънския диалект и други събрани материали за него
Павлина Йорданова Гусева - Николова

25.00 лв.

Не е в наличност
Планините в България
Васил Николов; Марина Йорданова; Иванка Ботева

25.00 лв.

Не е в наличност
Кутия с форма на сърце. Най-великите любовни истории в рока
Ани Йорданова; Евгений Дайнов; Ивайло Александров

13.00 лв.

Телепсихологията - част от електронното здравеопазване
Малина Йорданова;Лидия Василева и др.

5.50 лв.

Не е в наличност
Елински орфически свидетелства
Михаела Йорданова-Алексиева

10.00 лв.

Основи на мениджмънта
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

4.00 лв.

Мениджмънт на технологии,иновации и информации
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

4.00 лв.

Мениджмънт на фирмата
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

5.50 лв.