Не е в наличност
Елински орфически свидетелства
Михаела Йорданова-Алексиева

10.00 лв.

Основи на мениджмънта
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

4.00 лв.

Мениджмънт на технологии,иновации и информации
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

4.00 лв.

Мениджмънт на фирмата
Д. Марков, И. Нисторов, Г. Нисторов

5.50 лв.